Pivoňka v Měsíčnici

28.09.2021

Pivoňka v Měsíčnici.Iniciativa Pivoňka ve spolupráci s rudolfovským centrem rozvoje Měsíčnice a skvělou odbornou lektorkou paní Irenou Kovářovou nabízí možnost pro všechny ženy i muže, kteří si přejí pozitivní změnu Začínáme tento pátek Ženským kruhem, kde se budeme vracet ke své vnitřní síle, a který je nejen o ženách. V naší společné nabídce jsou i další zajímavé besedy, kurzy a prožitkové semináře.. (Beseda o eniologii, Slova pro život, Hojnost, Obrázek osobního štěstí, Domy blízké přírodě, Zelený ráj).