Přídavek na děti a porodné

08.09.2022

Pokud máte nízké příjmy, možná máte nárok na přídavek na děti. Ten dostane
každá domácnost, jejíž příjem je nižší než 3,4násobek životního minima. Výše životního minima konkrétní domácnosti se odvíjí od počtu členů a věku dětí. V případě Novákových (2 děti 5 a 10 let) je životní minimum rodiny 13 350 Kč a protože je jejich celkový příjem (38 tisíc Kč) nižší než 3,4násobek životního minima (45 390 Kč), mají nárok na přídavky na děti ve výši 2 400 Kč měsíčně. Pokud má rodina příjem nižší než 2,7násobek životního minima, má v případě narození dítěte nárok na porodné (13 tisíc Kč na první dítě a 10 tisíc Kč u druhého dítěte).